CLEO SmartCare - Gegarandeerde basiszorg voor zorginstellingen

CLEO SmartCare voor zorginstellingen

CLEO SmartCare vult de traditionele rol van de arts anders in. Door de verpleegkundige centraal te stellen en de arts vanaf een afstand te laten werken kan dezelfde arts meer cliënten helpen. Dit is efficiënter en omdat de cliënt altijd dezelfde verpleegkundigen ziet ontstaat er toch een warme vertrouwensband. De arts op afstand is ook een bekende voor de verpleegkundige en de cliënt.

CLEO SmartCare helpt instellingen om het werk efficiënter en nog beter te doen. We maken samen een plan op maat zodat CLEO SmartCare zo snel en natuurlijk mogelijk de verantwoordelijkheid voor het leveren van medische basiszorg kan overnemen.

Toegevoegde waarde voor zorginstellingen

Betrouwbaar

De kwaliteit van CLEO SmartCare wordt bewaakt met peer-to-peer reviews en doordat de medische kwaliteit wordt gevolgd door een gerenommeerd kwaliteitsinstituut. Ons CLEO platform voldoet aan de ISO 27001:2013 en NEN 7510-1:2017 standaarden.

Flexibel

Zorginstellingen kunnen CLEO SmartCare geleidelijk uitrollen. Wij helpen om draagvlak te creëren en alle betrokkenen bij te scholen voor een optimale acceptatie en kwaliteit.

Voordelig

Artsen en verpleegkundigen kunnen dankzij het CLEO platform en telediagnostiek meer cliënten helpen. Dit maakt de zorg efficiënter, kwalitatief beter en persoonlijk.

Dienstverlening

Tijdens de initiatie starten we met het bepalen van de scope en brengen we de werkwijze en grootste knelpunten in de huidige situatie in kaart. De uitkomsten hiervan worden besproken. We bekijken meteen ook wat de beste manier is om met CLEO SmartCare aan de slag te gaan in overleg met instellingsartsen en verpleegkundigen. Het resultaat van deze fase is een afgestemd plan van aanpak.

We volgen het plan van aanpak en starten direct met het leveren van de dienstverlening CLEO regulier+. Hierbij bepaalt de verpleegkundige voor zover mogelijk in overleg met de cliënt telkens of er een CLEO-arts dient te worden ingeschakeld voor laagcomplexe zorgvragen. De CLEO-arts wordt vervolgens in eerste instantie telefonisch en indien noodzakelijk fysiek geconsulteerd. Hiermee wordt direct invulling gegeven aan de capaciteitsbehoefte.

Zodra dit mogelijk is wordt ook de dienstverlening CLEO e-care zo spoedig mogelijk opgestart. In het kader van CLEO e-care worden zoveel mogelijk laagcomplexe ziektebeelden afgehandeld door CLEO-artsen op afstand. We maken hiervoor gebruik van ons CLEO Platform. Uiteindelijk schatten wij in dat ongeveer 70% van alle laagcomplexe vragen op deze wijze kan worden afgehandeld. Voor vragen die niet via het CLEO platform kunnen worden afgehandeld wordt gebruik gemaakt van CLEO regulier+ waarbij de CLEO-arts telefonisch of op afstand bereikbaar is. Daarnaast overleggen wij continu wat de stand van zaken is en waar de zorginstelling en alle betrokkenen aanpassingen wensen.

‘I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.’