CLEO SmartCare - Basiszorg voor zorginstellingen

CLEO SmartCare ontzorgt de zorg

We zien dat er in Nederland een tekort aan artsen is. Dit is nadelig voor de cliënten, verpleegkundigen, artsen en bestuurders van zorginstellingen. 

We willen met CLEO SmartCare het zorgproces innoveren en betere en efficiëntere zorg bieden. Door de verpleegkundige centraal te plaatsen en CLEO-artsen van een afstand in verbinding te stellen delen we kennis en capaciteit waardoor we zorgen voor meer stabiliteit in het zorgproces.

Onze oplossing

Cliënten in zorginstellingen hebben met name te maken met verpleegkundigen. Als de verpleegkundige oordeelt dat een consult van een arts nodig is dan verzamelt de verpleegkundige met slimme vragenlijsten en telediagnostiek (digitale otoscoop, stethoscoop, CRP-meting…) de juiste informatie.

De verpleegkundige stuurt deze informatie via het CLEO platform naar de CLEO-arts en voert eventueel aanvullend onderzoek uit. De verpleegkundige, de CLEO-arts en de instellingsarts communiceren vanaf een afstand met elkaar. Op basis hiervan kan de CLEO-arts bijvoorbeeld een recept voorschrijven of de cliënt doorverwijzen.

De beoordeling van de CLEO-arts gebeurt vanaf een afstand en asynchroon. De CLEO-arts is altijd bekend bij de instelling, evalueert regelmatig met de instelling en zorgt voor een goede opleiding van de verpleegkundigen om met het CLEO platform en alle instrumenten te werken.

Onze oplossing

Cliënten in zorginstellingen hebben met name te maken met verpleegkundigen. Als de verpleegkundige oordeelt dat een consult van een arts nodig is dan verzamelt de verpleegkundige met slimme vragenlijsten en telediagnostiek (digitale otoscoop, stethoscoop, CRP-meting…) de juiste informatie.

De verpleegkundige stuurt deze informatie via het CLEO platform naar de CLEO-arts en voert eventueel aanvullend onderzoek uit. De verpleegkundige, de CLEO-arts en de instellingsarts communiceren vanaf een afstand met elkaar. Op basis hiervan kan de CLEO-arts bijvoorbeeld een recept voorschrijven of de cliënt doorverwijzen.

De beoordeling van de CLEO-arts gebeurt vanaf een afstand en asynchroon. De CLEO-arts is altijd bekend bij de instelling, evalueert regelmatig met de instelling en zorgt voor een goede opleiding van de verpleegkundigen om met het CLEO platform en alle instrumenten te werken.

Onze waarden

Warme zorg

CLEO SmartCare biedt warme, menselijke zorg via digitale ondersteuning van medisch personeel. Een fijne ervaring voor cliënten én verpleegkundigen.

Kwaliteit

Alle betrokkenen zijn gecertificeerd, de privacy is gewaarborgd en de medische kwaliteit wordt gevolgd door een gerenommeerd kwaliteitsinstituut.

Ondersteunend

CLEO SmartCare werkt ondersteunend. Het faciliteert het werk van verpleegkundigen en het ontlast de gespecialiseerde artsen in de instellingen.

Efficiëntie

Dankzij CLEO SmartCare kunnen meer cliënten in dezelfde tijd geholpen worden door minder artsen. Dit is kostenbesparend en tegelijk persoonlijk.

Officieel Partner van Health Valley

CLEO SmartCare is partner van Health Valley Netherlands. Health Valley Netherlands is hét innovatienetwerk binnen Life Sciences & Health in Nederland.

Bedrijven, zorginstellingen, kennisinstellingen en overheden ontmoeten, verbinden en versterken elkaar via Health Valley. Door innovatie-, markt- en ondernemerskracht te bundelen, wordt een onmiskenbare impuls aan de zorg gegeven. In Nederland en daarbuiten werkt Health Valley Netherlands actief samen aan thema’s als personalised medicine, robotics & medical devices, e-health en bouwen en wonen in cure en care. Hierdoor wordt technologie naar de zorg en innovaties naar de patiënt gebracht. Daarmee wordt direct een bijdrage geleverd aan het verbeteren en toegankelijk houden van de gezondheidszorg.

Toegevoegde waarde

Cliënten

Cliënten worden goed, menselijk en snel geholpen. Dit schept vertrouwen. Daarnaast is de cliënt geen onbekende voor de CLEO-arts.

Zorginstellingen

Bestuurders van zorginstellingen kunnen met CLEO SmartCare in efficiënte en betrouwbare zorg voor hun cliënten voorzien.

CLEO-artsen

CLEO-artsen kunnen meer cliënten vanaf een afstand zien. Dit zorgt voor efficiëntie en flexibiliteit: artsen kunnen van thuis uit en asynchroon werken.

Verpleegkundigen

CLEO SmartCare biedt verpleegkundigen slimme tools en ondersteuning. De verpleegkundige is de centrale schakel in de zorg. Uitdagend en leerrijk!

Ons team

Rudi de Goede

Rudi is opgeleid als huisarts en bedrijfskundige. Door zijn ruime ervaring als huisarts, manager en innovatie expert op het gebied van digitale zorg is hij gedreven om de zorg duurzaam te verbeteren. Rudi is getrouwd met een neurologe en hij heeft twee tienerdochters.

'Ik wil met CLEO SmartCare de zorg voor kwetsbare patiënten kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar houden. De inzet van ICT zorgt voor een aantrekkelijke omgeving voor verpleegkundigen; huisartsen kunnen hun werk flexibeler en efficiënter inrichten.'

Kirsty ten Have

Kirsty heeft jarenlange ervaring in (digitale) zorginnovatie. Haar achtergrond als verpleegkundige zet ze hierbij steevast in. Daarnaast is ze data-analist waardoor ze ook uit de cijfers de meerwaarde van nieuwe zorgprocessen kan halen. Kirsty woont met haar twee dochters in de Achterhoek.

‘Ik geloof al jaren dat de zorg in Nederland ondersteund en verbeterd kan worden door aangepaste zorgprocessen, fijn werkende ICT en aandacht voor de verandering van de manier van werken omdat dit als zorgprofessional soms best lastig kan zijn. CLEO SmartCare richt zich op al deze aspecten.’

Steven Tax

Steven ontzorgt zorgorganisaties op een innovatieve wijze en met de juiste inzet van ICT-middelen. De mens staat hierbij altijd centraal. Steven is gepokt en gemazeld als leidinggevende en ondernemer. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.

'Met CLEO SmartCare wil ik door de combinatie van productinnovatie en procesverbetering de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg verbeteren voor cliënten, verpleegkundigen, huisartsen en bestuurders van zorginstellingen.'


Job van Weeren

Job is een innovatieve strateeg en ondernemer op het gebied van ICT consultancy en zorg. Hij wil effectieve, menselijke organisaties bouwen waarin mensen het beste uit zichzelf kunnen, willen en durven halen. Job is getrouwd en vader van twee kinderen.

'We staan met zijn allen voor een grote opgave om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, de zorg efficiënter te maken en de toegang tot de zorg op peil te houden. ICT kan hierbij helpen, als we het goed laten landen bij alle betrokkenen.'

Paul de Kort

Paul heeft ruime ervaring als bestuurder van (ICT-)consultancybureaus en als adviseur bij veel zorgorganisaties. Zijn focus betreft transitieprocessen op het snijvlak van business, digitalisering en (zorg)innovatie. Paul is getrouwd met Dione en vader van 4 volwassen kinderen.

'Tijdens mijn studie organisatiesociologie ben ik informatica erbij gaan doen om meer te begrijpen van de mogelijkheden die ICT bood om de wereld te veranderen. Het is mijn ambitie om met CLEO SmartCare een bijdrage te leveren aan zorginnovatie.'

Martijn Smit

Martijn is praktiserend huisarts met ruime ervaring in het ontwikkelen en implementeren van vernieuwingen in de zorg. Hij
gelooft dat innovaties in de zorg een positief verschil kunnen maken op de werkbeleving van medewerkers en kwaliteit van zorg. Hij is getrouwd en heeft 3 kinderen.

‘Ik wil met CLEO SmartCare dat zorgmedewerkers met plezier naar hun werk gaan en ik geloof dat goede ondersteuning met digitale zorg op afstand veel van het werk in instellingen efficiënter kan waardoor medewerkers meer tijd over houden voor contact met de cliënten.’

Zorginstellingen

Bestuurders van intramurale zorginstellingen hebben grote moeite om in voldoende huisartsenzorg te voorzien. Dit is nadelig voor cliënten, verplegend personeel en artsen, die vaak overbelast worden.

CLEO SmartCare zorgt ervoor dat het verplegend personeel met artsen op afstand kunnen samenwerken om tot een diagnose van de cliënt te komen. Zo kan hetzelfde aantal artsen meer cliënten helpen. Dat is efficiënt en de opgedane kennis kan beter hergebruikt worden.

Meer informatie

Artsen en verpleegkundigen

CLEO SmartCare geeft verpleegkundigen een centrale, coördinerende rol in het zorgproces. Zij onderzoeken cliënten en overleggen via het CLEO platform vanaf een afstand met CLEO-artsen en artsen in de instelling.

ArtsenVerpleegkundigen

‘I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.’

Rudi of Akkelien