Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de website www.cleosmartcare.nl. Door de website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze disclaimer en bijbehorende voorwaarden te hebben aanvaard.

Aansprakelijkheid

Website

CLEO SmartCare neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht om juiste en actuele informatie te delen op de website. Desondanks kan CLEO SmartCare niet instaan voor de volledigheid, actualiteit en/of juistheid van de aangeboden informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. CLEO SmartCare aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden informatie en voor gevolgen van het gebruik daarvan. Daarnaast kan CLEO SmartCare niet instaan voor het foutloos of ononderbroken functioneren van de website.

Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar externe websites. CLEO SmartCare heeft geen invloed op de aangeboden informatie op deze websites en kan deze informatie niet controleren op volledigheid, actualiteit en/of juistheid. CLEO SmartCare aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid en inhoud van deze websites.

E-mail

CLEO SmartCare sluit aansprakelijkheid uit voor het niet tijdig ontvangen en/of verwerken van e-mails. Aan de inhoud van e-mails kunnen geen rechten worden ontleend.

Intellectueel eigendom

Alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder de tekst en het beeldmateriaal, zijn intellectueel eigendom van CLEO SmartCare en worden beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om deze informatie te kopiëren of op andere wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CLEO SmartCare.

CLEO SmartCare doet al het mogelijke om de rechtmatige eigenaar van tekst en/of beeldmateriaal te achterhalen. Dit is echter niet in alle gevallen mogelijk. Indien u van mening bent dat tekst en/of beeldmateriaal op de website uw rechten schaadt, kunt u hierover contact met CLEO SmartCare via info@cleosmartcare.nl. Vermeldt u daarbij in ieder geval welk materiaal het betreft.

Wijzigingen

CLEO SmartCare behoudt zich het recht voor om de op of via deze website aangeboden informatie alsook deze disclaimer geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen zonder mededeling hiervan. Het ligt op uw weg om de aangeboden informatie en/of de disclaimer regelmatig te controleren op wijzigingen.

Zorginstellingen

Bestuurders van intramurale zorginstellingen hebben grote moeite om in voldoende huisartsenzorg te voorzien. Dit is nadelig voor cliënten, verplegend personeel en artsen, die vaak overbelast worden.

CLEO SmartCare zorgt ervoor dat het verplegend personeel met artsen op afstand kunnen samenwerken om tot een diagnose van de cliënt te komen. Zo kan hetzelfde aantal artsen meer cliënten helpen. Dat is efficiënt en de opgedane kennis kan beter hergebruikt worden.

Meer informatie

Artsen en verpleegkundigen

CLEO SmartCare geeft verpleegkundigen een centrale, coördinerende rol in het zorgproces. Zij onderzoeken cliënten en overleggen via het CLEO platform vanaf een afstand met CLEO-artsen en artsen in de instelling.

ArtsenVerpleegkundigen